Tư vấn pháp luật trong dự án đầu tư

Tư vấn lập dự án đầu tư là tư vấn về các chính sách, pháp luật về đầu tư nói chung của Việt Nam và các điều luật, chính sách cụ thể liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư khác nhau. Đồng thời, các dịch vụ tư vấn về lập dự án đầu tư sẽ giúp nhà đầu tư dự báo các thay đổi mới nhất trong chính sách đầu tư của nhà nước Việt Nam có ảnh hưởng như thế nào đến các dự án của nhà đầu tư.

Việc các nhà đầu tư được tư vấn để lập dự án là rất cần thiết. Các dịch vụ về tư vấn lập dự án đầu tư có thể dự báo cho nhà đầu tư về tính khả thi của công trình, khả năng sinh lời của dự án đầu tư. Các dịch vụ pháp lý về lĩnh vực lập dự án đầu tư mà Công ty Luật Đà Giang có thể cung cấp cho Quý khách hàng gồm:

1. TƯ VẤN CHÍNH SÁCH VÀ ĐIỀU KIỆN

Tư vấn khả năng đạt được Giấy chứng nhận đầu tư, các phê chuẩn cần thiết của cơ quan thẩm quyền Việt nam đối với dự án đầu tư cụ thể; phân tích các trở ngại pháp lý và các quy định của pháp luật về điều kiện cấp phép; đề xuất những phương án điều chỉnh đối với nội dung dự án nhằm đạt được các phê chuẩn đó;

Tư vấn cho nhà đầu tư các hình thức đầu tư trực tiếp và gián tiếp theo quy định của pháp luật Việt nam; phân tích lợi ích và bất lợi của các hình thức đầu tư đó để nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn hình thức đầu tư.

2. SOẠN THẢO TÀI LIỆU VÀ ĐẠI DIỆN ĐÀM PHÁN

Tư vấn thủ tục và tài liệu yêu cầu đối với từng dự án đầu tư cụ thể; giúp nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu dự án; kiểm tra và tư vấn nội dung các tài liệu dự án do nhà đầu tư cung cấp nhằm đảm bảo rằng những tài liệu đó đáp ứng các quy định của cơ quan thẩm quyền Việt nam;

Đại diện cho nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về nội dung tài liệu và các vấn đề liên quan đến dự án đầu tư;

Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến dự án, như in ấn, biên dịch, công chứng tài liệu, v.v…

3. ĐẠT ĐƯỢC CÁC PHÊ CHUẨN

Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin phê chuẩn dự án lên cơ quan thẩm quyền Việt nam và theo dõi tiến độ thẩm định hồ sơ dự án;Đại diện cho nhà đầu tư hoặc tham gia cùng với nhà đầu tư thảo luận với cơ quan thẩm quyền Việt nam về dự án nhằm đạt được các phê chuẩn và các ưu đãi có lợi nhất cho nhà đầu tư;

Đạt được các phê chuẩn cần thiết đối với từng dự án đầu tư cụ thể.

4.CÁC DỊCH VỤ KHÁC

Tư vấn cho nhà đầu tư các vấn đề pháp lý của hợp đồng thuê đất, thuê cơ sở hạ tầng liên quan đến hoạt động xây dựng của dự án, hợp đồng thuê văn phòng, tuyển dụng nhân công, quy chế lao động của doanh nghiệp, hợp đồng xây dựng, cung cấp nguyên vật liệu, v.v…;

Tư vấn và giúp nhà đầu tư tìm kiếm và xác định vị trí đất đáp ứng các điều kiện của từng dự án đầu tư cụ thể.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay để được cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp và hoàn hảo nhất!

DA GIANG LAW FIRM

Hotline: 0974 88 77 55 or 0914 17 17 39

Email: luatdagiang@gmail.com

Địa chỉ: 452 đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Tp. HCM

 

  • Công Ty Luật Đà Giang:
  • 452 Đường Minh Phụng, Phường 9, Quận 11, Tp. HCM
  • Điện thoại : 0914 171 739
  • Email : luatdagiang@gmail.com
  • Bản Đồ:
  • Copyright © Công Ty Luật Đà Giang - Designed by Viettech Corp ®